16 Bursa

Bursanova žičara, kao i avion

Bursanovi žičari, kao i avion: Nova žičara počinje u svibnju, ali nevjesta će ići dalje.Generalni tajnik Općine Büyükşehir Seyfettin Avşar, zamjenik glavnog tajnika Mustafa Altın, pronašao je gradonačelnikovo evanđelje. početak [Više ...]

16 Bursa

Postoji žičara i avion.

Žičara je također poput aviona: nova žičara počinje u svibnju, ali nevjesta će ići dalje, a glavni tajnik općine Büyükşehir Seyfettin Avşar, zamjenik glavnog tajnika Mustafa Altın, dao je posljednja zapažanja i dao gradonačelniku u svibnju. To je početak [Više ...]

05 Amasya

Prepreke u zračnim lukama

Prepreke na zračnim lukama: Broj zračnih luka koje su certificirane u okviru Projekta zračne luke bez prepreka provedenog radi pružanja pogodnosti za putnike smanjene pokretljivosti ili ograničene pokretljivosti povećao se na 26. U tijeku su napori kako bi zračne luke bile prikladne za korištenje osoba s invaliditetom. Civilno zrakoplovstvo [Više ...]