Glavna uprava državnih kazališta za zapošljavanje 17 ugovorenih djelatnika

Opća uprava državnih kazališta
Opća uprava državnih kazališta

Za rad u Upravi državnog kazališta Düzce, članak 5441. Zakona o osoblju državnog kazališta br. 5, dodatni privremeni članak 657. Zakona o državnim službenicima br. 16 i Odluka Vijeća ministara od 07.05.1987. svibnja 87. i br. 11782/17. U okviru "Načela o ugovornom zapošljavanju državnih umjetnika i umjetnika", zaposlit će se sljedeća radna mjesta i broj ugovorenog osoblja na poslovima umjetničkog referenta i referenta specijalista. Glavna uprava državnih kazališta zapošljava XNUMX ugovorenog osoblja: Koji su uvjeti prijave? Kako se prijaviti?

Pojedinosti o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPĆI UVJETI
1. Kandidati moraju ispunjavati uvjete navedene u stavcima 657., 48., 1., 2., 4. i 5. stavka (A) članka 6. Zakona o državnim službenicima br. 7.

2. Što se tiče obrazovnog statusa navedenog u Posebnim uvjetima, kandidati koji imaju diplomu suradnika, prvostupnika ili magistra obrazovanja na inozemnim obrazovnim ustanovama čiju istovjetnost s navedenim odjelima prihvaća Vijeće za visoko obrazovanje, u slučaju da diplomiraju na odjelima koji smatraju se istovrijednima navedenim odsjecima, moraju svojim prijavama priložiti dokumente o istovrijednosti koje je odobrilo Vijeće za visoko obrazovanje.

3. Na pozornici ne smije biti fizičkih i zdravstvenih problema koji bi ometali zahtjeve profesije.

4. Rezultat sigurnosne istrage i/ili arhivske istrage mora biti pozitivan.

OBRAZAC PRIJAVE, MJESTO I DATUM
1. Prijave se zaprimaju elektroničkim putem u roku od 15 (petnaest) dana (do isteka radnog vremena zadnjeg dana) od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama.

2. Kandidati koji se žele prijaviti moraju se prijaviti putem e-Government General Directorate of State Theaters Career Gate-Public Recruitment ili Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Prijave podnesene osobno neće se prihvaćati, a prijave podnesene poštom ili na neki drugi način neće se prihvaćati.

3. Kandidati koji su diplomirali na obrazovnim ustanovama u inozemstvu ili Turskoj i imaju ekvivalenciju s obzirom na razinu obrazovanja koja se traži u ovoj objavi moraju učitati svoje dokumente koji pokazuju ekvivalenciju u pdf formatu u polje "Ekvivalentni certifikat" pod karticom "Ostali dokumenti" tijekom prijave .

4. Budući da će se podaci o obrazovanju kandidata, odjelu koji su završili, vojnoj službi, kaznenoj evidenciji i identitetu dobiti putem web servisa nadležnih institucija putem e-Uprave, ti se dokumenti neće tražiti od kandidata u fazi prijave. . Kandidati koji imaju greške/nepotpune podatke u navedenim podacima kandidata ili čiji podaci ne dolaze iz sustava trebaju izvršiti potrebna ažuriranja/ispravke od nadležnih institucija prije prijave, a oni čiji podaci o diplomi ne dolaze automatski trebaju predati svoju diplomu dokumente u pdf formatu u odjeljak "Svjedodžba o diplomi" pod karticom "Ostali dokumenti". definitivno
potrebno ih je ugraditi.

5. Kandidati su dužni učitati dokument Izjava o službi koju će dobiti od e-Uprave korištenjem SGK prijavno-službene izjave/opcije kreiranja dokumenta s barkodom, u pdf formatu, u polje „Izjava o službi“ pod Kartica "Ostali dokumenti" tijekom prijave.

6. Pristupnici su dužni u prijavi za ispit navesti za koje radno mjesto (zvanje) će polagati ispit. Kandidati će birati za 1 poziciju (zvanje).

7. Bilo koja prijava koja ne prikazuje "Vaša transakcija je uspješno dovršena..." na Career Gate-Public Recruitment platformi neće se uzeti u obzir. Stoga kandidati trebaju provjeriti je li proces prijave završen.

8. Nakon završetka procesa prijave, kandidati trebaju provjeriti je li njihova prijava završena na ekranu "Moje prijave". Sve prijave koje ne prikazuju "Primljena prijava" na zaslonu "Moje prijave" neće biti ocijenjene.

9. Podnositelji zahtjeva odgovorni su za to da postupak prijave bude bez grešaka, potpun i u skladu s pitanjima navedenim u ovoj objavi, te da učitavaju potrebne dokumente u sustav u fazi prijave. Kandidati koji se ne pridržavaju ovih uvjeta neće moći ostvariti nikakva prava.

10. Ukoliko se utvrdi da kandidati koji se primaju u radni odnos na temelju ugovora o djelu ne ispunjavaju uvjete navedene u ovom oglasu i mjerodavnom zakonodavstvu, njihove se prijave neće ocjenjivati. Osim toga, onima za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete prijave raskinut će se ugovor bez naknade i obavijesti.

11. Nakon što se kandidati prijave na platformu Career Gate, kliknite gumb "Informacije" na stranici "Moje prijave" na lijevom izborniku i otvorit će se stranica "Informacije o prijavi kandidata". Ovu stranicu treba isprintati klikom na gumb "Ispis" i pristupiti ispitu na dan ispita.

12. Sve informacije i dokumenti potrebni za prijavu bit će poslani u interaktivnom okruženju kako je gore navedeno, prijave poslane osobno ili poštom ili dokumenti za potrebe prijave neće se obrađivati.

📩 05/06/2023 10:27