Središnja banka zadržava referentnu kamatnu stopu za svibanj fiksnom na 8,5 posto

Kada je sjednica kamata središnje banke i kada će biti objavljena svibanjska odluka o kamatnoj stopi?
Središnja banka

Şahap Kavcıoğlu (predsjednik), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener, Odbor za monetarnu politiku (Odbor) odlučio je zadržati jednotjednu repo aukcijsku stopu, koja je referentna stopa, na 8,5 posto.

Iako su nedavno objavljeni podaci o gospodarskoj aktivnosti bili na pozitivnijim razinama od očekivanih, u gospodarstvima razvijenih zemalja i dalje postoji zabrinutost zbog recesije s učinkom geopolitičkih rizika i povećanja kamatnih stopa. Unatoč negativnim učincima ograničenja opskrbe u nekim sektorima, posebno u osnovnoj hrani, zahvaljujući alatima za strateška rješenja koje je razvila Turska, inflacija proizvođača i potrošača na međunarodnoj razini i dalje je visoka. Pomno se prate učinci visoke globalne inflacije na inflacijska očekivanja i međunarodna financijska tržišta. Iako se nastavljaju razlike u koracima monetarne politike i komunikacijama središnjih banaka razvijenih zemalja zbog različitih ekonomskih izgleda među zemljama, poduzimaju se koordinirani koraci kako bi se dala prednost financijskoj stabilnosti sa swap ugovorima i novim mogućnostima likvidnosti. Financijska tržišta odražavaju očekivanja da će središnje banke uskoro okončati svoje cikluse povećanja kamata.

Vodeći pokazatelji prije katastrofe stoljeća isticali su da je u prvom tromjesečju 2023. domaća potražnja bila življa od inozemne te da je trend rasta bio u porastu. Trenutačni podaci pokazuju da se gospodarska aktivnost u potresnom području oporavlja brže od očekivanog te postaje jasno da potres neće imati trajni učinak na uspješnost turskog gospodarstva u srednjem roku. Dok je udio održivih komponenti u strukturi rasta visok, snažan doprinos turizma bilanci tekućeg računa, koji premašuje očekivanja, nastavlja se širiti na sve mjesece u godini. Osim toga, stalni porast potražnje domaće potrošnje, visoke cijene energije i slaba gospodarska aktivnost na glavnim izvoznim tržištima održavaju rizike za saldo tekućeg računa. Za stabilnost cijena važno je da stanje tekućeg računa postane trajno na održivim razinama. Pomno se prati stopa rasta kredita i ispunjenje ostvarenih financijskih sredstava gospodarskom djelatnošću u skladu s njezinom namjenom. Kao što je navedeno u Strategiji monetarne politike i lirizacije za 2023., Odbor će odlučno nastaviti koristiti alate koji će podržati učinkovitost mehanizma monetarne transmisije i uskladit će cijeli skup alata politike, posebno kanale financiranja, s ciljevima lirizacije. Odbor će dati prioritet stvaranju odgovarajućih financijskih uvjeta kako bi se umanjili učinci katastrofe i podržala potrebna transformacija.

Iako se uz podršku provedenih integriranih politika nastavlja poboljšanje razine i trenda inflacije, pomno se prate učinci neravnoteže ponude i potražnje uzrokovane potresom na inflaciju. Podržavajući financijski uvjeti postali su još važniji nakon potresa u smislu održavanja ubrzanja industrijske proizvodnje i rastućeg trenda zapošljavanja. U tom kontekstu, Uprava je odlučila zadržati policijsku stopu konstantnom. Povjerenstvo je mišljenja da je monetarna politika dostatna da podrži nužni oporavak nakon potresa održavanjem cjenovne i financijske stabilnosti. Pomno se prate posljedice potresa u prvoj polovici 2023. godine.

U skladu sa svojim glavnim ciljem stabilnosti cijena, CBRT će odlučno nastaviti koristiti sve alate koji su mu na raspolaganju dok se ne pojave snažni pokazatelji koji upućuju na trajno smanjenje inflacije i dok se ne postigne srednjoročni cilj od 5 posto. CBRT će implementirati Strategiju lirizacije sa svim njezinim elementima kako bi se institucionalizirala stabilnost cijena na trajan i održiv način. Stabilnost koju treba postići na općoj razini cijena pozitivno će utjecati na makroekonomsku stabilnost i financijsku stabilnost kroz smanjenje premija rizika zemlje, nastavak obrnute valutne supstitucije i trend rasta deviznih pričuva te trajno smanjenje troškova financiranja. Time će se stvoriti pogodno tlo za nastavak ulaganja, proizvodnje i rasta zaposlenosti na zdrav i održiv način.

Günceleme: 25/05/2023 14:27

Slični oglasi