Institucija ombudsmana zaposlit će 6 djelatnika

Institucija ombudsmana
Institucija ombudsmana

Institucija ombudsmana je ustavna institucija sadržana u članku 74. našeg Ustava. Sukladno članku 6328. Zakona br. 5, „Ustanova, po pritužbi na rad uprave, dužna je; Zadaća mu je ispitivati, istraživati ​​i davati prijedloge upravi u smislu poštivanja zakona i pravednosti, u okviru shvaćanja pravde utemeljene na ljudskim pravima.

Pojedinosti o oglasu KLIKNITE OVDJE

Naša institucija obavlja svoje aktivnosti od 2013. godine kao revizorski mehanizam pridružen Velikoj narodnoj skupštini Turske, djelujući kao narodni zastupnik i usmjeravajući administraciju u odlukama koje donosi, s načelom osiguravanja vladavine prava, uspostavljanja načela dobrog upravljanja, te razumijevanja odgovornosti prema javnosti i na temelju pravednosti. Institucija ombudsmana, koja usvaja načelo „Pustite ljude da žive da bi živjela država“ s uvjerenjem da je „najbolji čovjek onaj koji ljudima najviše koristi“; Nastoji pridonijeti poboljšanju kvalitete usluga uprave, razvoju ljudskih prava, uspostavi vladavine prava, širenju kulture traženja prava te formiranju transparentne, odgovorne, ljudima orijentirane uprave.

Ugovoreno informatičko osoblje u jedinicama za obradu velikih informacija javnih ustanova i organizacija objavljeno u Narodnim novinama od 375. pod brojem 6, s dodatnim člankom 31. Uredbe-zakona br. 12, za zapošljavanje u našoj ustanovi .
U skladu s člankom 8. Uredbe o načelima i postupcima pri zapošljavanju, 2022 posto (sedamdeset) ocjene KPSSP3 stečene na ispitu za odabir javnih službenika održanom 70. godine (KPSS ocjena kandidata koji nema KPSS ocjenu ili ima ne predati dokument smatra se kao 70 (sedamdeset)) s YDS ili ekvivalentom Na temelju zbroja od 30 posto (trideset) rezultata čiju je ekvivalentnost prihvatilo Vijeće za visoko obrazovanje (rezultat stranog jezika izračunat će se kao 0 ( nula) za one koji ne predaju YDS ili ekvivalentni rezultat), počevši od najvišeg rezultata, među kandidatima 10 (deset) puta više od ugovorenog IT osoblja. 6 (šest) ugovorenih IT osoblja bit će zaposleno prema redoslijedu uspjeha usmenog ispita koji će održati naša ustanova.

UVJETI PRIJAVE

a) da ima opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima,

b) Čak i ako su prošla razdoblja navedena u članku 53. Turskog kaznenog zakona; kaznena djela protiv sigurnosti države, kaznena djela protiv ustavnog poretka i funkcioniranja ovog poretka, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prijevara, krivotvorenje, zlouporaba povjerenja, prijevara Ne biti osuđivan za stečaj, namještanje ponuda, namještanje rezultata , pranje imovinskih vrijednosti proizašlih iz kriminala ili krijumčarenja,

c) da nema bolest koja ga zbog zdravstvenog stanja može spriječiti u kontinuiranom obavljanju dužnosti,

d) Završiti četverogodišnji studij računalnog inženjerstva, programskog inženjerstva, elektrotehnike, elektroničkog inženjerstva, elektrotehnike i elektroničkog inženjerstva, elektrotehnike i elektronike te odjela industrijskog inženjerstva fakulteta ili visokoškolskih ustanova u inozemstvu čija je istovrijednost prihvaćena od strane visokog obrazovanja Vijeće,

e) Osim onih navedenih u podstavku (d), sa tehničkih odjela fakulteta koji izvode četverogodišnje obrazovanje, odjela za znanstveno-književne, odsjeke za odgoj i obrazovne znanosti, odjela koji izvode nastavu za računalstvo i tehnologiju, i odjela za statistiku, matematiku i fiziku ili iz studentskih domova čiju je istovrijednost prihvatilo Vijeće za visoko obrazovanje Za diplomiranje na ustanovama visokog obrazovanja osim onih navedenih u ovom odjeljku,

f) Najmanje 3 godine za softver, dizajn softvera i razvoj i upravljanje ovim procesom ili za instalaciju i upravljanje velikim mrežnim sustavima, najmanje 5 godine za one do dvostrukog, najmanje 7 godina za do tri puta , a najmanje 657 godina do četiri puta.imati godine radnog iskustva u struci. (Pri određivanju profesionalnog iskustva; dokumentirano je da je kao IT osoblje trajno podložno Zakonu br. 4 ili ugovorenim uslugama podložnim podstavku (B) članka 399. istog Zakona ili Dekretu-zakonu br. XNUMX, a u privatnom sektoru kao IT osoblje plaćanjem premija institucijama socijalne sigurnosti.) radna razdoblja se uzimaju u obzir.)

g) Dokumentirati da poznaju najmanje dva trenutna programska jezika, pod uvjetom da posjeduju znanje o hardveru računalnih znanosti o okolišu i sigurnosti uspostavljenog upravljanja mrežom. (Dokumenti kao što su odobreni transkripti dodiplomskog ili diplomskog studija u kojima se navode naučeni programski jezici kao dokumenti ili potvrde o pohađanju tečaja od obrazovnih institucija bit će prihvaćeni.)

h) Prihvatiti osobna prava i druga pravila navedena u „Uredbi o načelima i postupcima u vezi sa zapošljavanjem ugovorenog osoblja informacijske tehnologije u jedinicama za obradu velikih informacija javnih ustanova i organizacija“,

i) Za muške kandidate koji su odslužili ili oslobodili vojnu službu,

j) Posjedovanje kvalifikacija koje zahtijeva služba, sposobnost rasuđivanja i zastupanja, sposobnost pridržavanja fleksibilnog radnog vremena i intenzivnog tempa rada, sklonost timskom radu, visoke komunikacijske vještine, analitičko razmišljanje, sklonost discipliniranom radu,

k) Biti sposoban prilagoditi se projektima koji se razvijaju unutar ustanove, znatiželjan za učenje novih tehnologija, otvoren za razvoj i orijentiran na rješenja,

l) biti u mogućnosti komunicirati s osobljem i građanima u okviru aplikacija koje će biti uključene ili razvijene,

m) Da pruži podršku i obuku suigračima kada je to potrebno,

n) Pridavanje važnosti dokumentaciji i njezino redovito obavljanje,

o) Posjedovati znanje engleskog jezika na razini za praćenje stručne literature.

DATUM i NAČIN PRIJAVE

1. Kandidati će podnijeti svoje prijave za e-Vladu putem TGNA Ombudsman Institution-Career Gate Public Recruitment and Career Gate, na alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​​​između 01.02.2023. i 15.02.2023. Budući da se prijave zaprimaju elektroničkim putem, prijave putem pošte ili osobno neće biti prihvaćene.

2. Kandidati se mogu prijaviti samo na jedno od objavljenih mjesta, a prijave se ne mogu podnijeti na više mjesta.

3. Budući da će se prijave vršiti putem alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr, obavezno je da kandidati imaju lozinku za e-Upravu. Omotnicu s lozinkom za e-Upravu kandidati mogu preuzeti osobnom prijavom u Središnjoj upravi PTT-a, uz predočenje osobne iskaznice s JMBG TR.

4. Ukoliko tražene informacije kandidata ne dobiju putem e-Uprave, moraju prijaviti svoje podatke i učitati svoje dokumente u pdf ili jpeg formatu.

Günceleme: 01/02/2023 11:34

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


*