Državna kazališta će zaposliti 121 ugovornog osoblja

Glavno ravnateljstvo državnih kazališta
Opća uprava državnih kazališta

Glavna uprava državnih kazališta, ugovorno osoblje, koje je stupilo na snagu Odlukom Vijeća ministara od 657. pod brojem 4/6, za zapošljavanje u središnjim i pokrajinskim ustrojstvenim jedinicama Glavne uprave u okviru djelokruga stavka (B) članka 6. Zakona o državnim službenicima br. 1978 U skladu s podstavkom (b) prvog stavka Aneksa 7 Načela u vezi sa zapošljavanjem, ukupno 15754 ugovorno osoblje bit će zaposleno za radna mjesta navedena u popis u nastavku, na temelju 2. KPSS (B) rangiranja u skupini bodova, bez pismenih ili usmenih ispita.

Pojedinosti o oglasu KLIKNITE OVDJE

OPĆI UVJETI

Za kandidate se traže gore navedene kvalifikacije, opći uvjeti iz članka 657. Zakona o državnim službenicima br. 48 i posebni uvjeti navedeni za objavljeno slobodno radno mjesto:

  • Budući da je turski državljanin,
  • Da ima najmanje 18 godina na dan roka za prijavu,
  • Da se ne liše javnih prava,
  • Čak i ako su prošla razdoblja navedena u članku 53. Turskog kaznenog zakona; kaznena djela protiv sigurnosti države, kaznena djela protiv ustavnog poretka i funkcioniranja ovog poretka, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prijevara, krivotvorenje, zlouporaba povjerenja, prijevara Ne biti osuđivan za stečaj, namještanje ponuda, namještanje rezultata , pranje imovinskih vrijednosti proizašlih iz kriminala ili krijumčarenja,
  • U pogledu služenja vojnog roka za muške kandidate; da nije uključen u vojnu službu, da je služio djelatnu vojnu službu ili da je odgođen ili preveden u pričuvni razred,
  • Nema duševne bolesti koje ga mogu spriječiti u neprekidnom obavljanju dužnosti,

NAČIN I MJESTO PRIMJENE

1- Prijave se zaprimaju elektroničkim putem u roku od 15 (petnaest) dana (do isteka radnog vremena zadnjeg dana) od dana objave ovog oglasa u Narodnim novinama.

2-Kandidati koji se žele prijaviti moraju se prijaviti putem e-Government General Directorate of State Theaters Career Gate-Public Recruitment ili Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Prijave podnesene osobno neće biti prihvaćene, a prijave podnesene poštom ili na neki drugi način neće biti prihvaćene.

3-Kandidati koji su diplomirali na obrazovnim ustanovama u inozemstvu ili u Turskoj i imaju ekvivalenciju u pogledu obrazovnog statusa koji se traži u ovoj objavi moraju učitati svoje dokumente koji pokazuju ekvivalenciju u pdf formatu u polje "Potvrda o ekvivalenciji" pod karticom "Ostali dokumenti" tijekom primjena.

4- Budući da će se podaci o KPSS rezultatu, obrazovanju, završenom odjelu, vojnoj službi, kaznenoj evidenciji i identitetu kandidata dobiti putem web usluga relevantnih institucija putem e-Uprave, ti se dokumenti neće tražiti od kandidata prilikom prijave pozornici. Kandidati koji imaju greške/nepotpune podatke u navedenim podacima kandidata ili čiji podaci ne dolaze iz sustava trebaju izvršiti potrebna ažuriranja/ispravke od nadležnih institucija prije prijave, a oni čiji podaci o diplomi ne dolaze automatski trebaju predati svoju diplomu svjedodžbe u pdf formatu u odjeljak "Svjedodžba o diplomi" pod karticom "Ostali dokumenti". potrebno je preuzeti.

5-Kako bi kandidati kojima je raskinut ugovor ili jednostrano raskinut ugovor od strane njihovih institucija za vrijeme rada na radnim mjestima ugovorenog osoblja (4/B) u javnim ustanovama i organizacijama, potvrdili da su završili godinu dana čekanja. razdoblje, moraju dostaviti odobrenu službenu ispravu dobivenu od svojih bivših institucija, u pdf formatu, prilikom prijave. Moraju se učitati u polje "4/B Službena isprava" pod karticom "".

6-Kandidati moraju učitati dokument Izjave o usluzi, koji će dobiti od e-Uprave koristeći SSI registraciju i izjavu o usluzi/izraditi opciju dokumenta s barkodom, u pdf formatu, u polje "SGK Izjava o usluzi" pod "Ostali dokumenti" " tijekom aplikacije.

7-Prijave kandidata za radna mjesta službenika zaštite i sigurnosti; "KGG Identitet i dokument o visini/težini" u pdf formatu pod karticom "Vaši ostali dokumenti" tijekom prijave, koji prikazuje osobne iskaznice privatnog zaštitara i status visine/težine naveden u Posebnim uvjetima potrebnim za kandidate, tako da oba stranice se vide.mora se učitati na polje.

8-Svaka prijava koja ne prikazuje "Vaša transakcija je uspješno dovršena..." na Career Gate-Public Recruitment Platform neće biti uzeta u obzir. Stoga kandidati trebaju provjeriti je li postupak prijave završen.

9-Nakon što je postupak prijave završen, kandidati trebaju provjeriti je li njihova prijava završena na ekranu "Moje prijave". Sve prijave koje ne prikazuju "Primljena prijava" na zaslonu "Moje prijave" neće biti ocijenjene.

10-Podnositelji zahtjeva odgovorni su za to da postupak prijave bude bez grešaka, potpun i u skladu s pitanjima navedenim u ovoj objavi, te da učitavaju potrebne dokumente u sustav u fazi prijave. Kandidati koji se ne pridržavaju ovih uvjeta neće moći ostvariti nikakva prava.

11- Ukoliko se utvrdi da kandidati koji se zapošljavaju na temelju ugovora o djelu ne ispunjavaju uvjete navedene u ovom oglasu i relevantnom zakonodavstvu, njihove se prijave neće ocjenjivati. Osim toga, onima za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete prijave raskinut će se ugovor bez naknade i obavijesti.

Günceleme: 16/01/2023 10:50

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar