Prihvaćeno 14 članaka prijedloga u vezi s društvenim medijima i internetskim novinarstvom

Članak Prijedloga u vezi s društvenim medijima i internetskim novinarstvom je prihvaćen
Prihvaćeno 14 članaka prijedloga u vezi s društvenim medijima i internetskim novinarstvom

Još 14 članaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tisku i nekih zakona, koji uključuju propise o društvenim mrežama i internetskom novinarstvu, odobrio je Saborski odbor za pravosuđe. Prema prihvaćenim člancima prijedloga, internetske novinske stranice također su uključene u definiciju periodike.

U uredbu je uključena i definicija internetske stranice s vijestima, direktora komunikacija, Uprave za komunikacije, Komisije za novinarske iskaznice, člana medija i službenika za informiranje.

Na internetskim stranicama s vijestima, adresa radnog mjesta, trgovački naziv, adresa e-pošte, komunikacijski telefon i adresa elektroničke obavijesti, naziv i adresa davatelja hostinga čuvat će se pod naslovom "kontakt" na način da korisnici mogu pristupiti izravno s početnu stranicu na vlastitim internetskim medijima.

Datum kada je sadržaj prvi put predstavljen na internetskim stranicama s vijestima i datumi sljedećeg ažuriranja bit će naznačeni na sadržaju, na način koji se neće mijenjati svaki put kada mu se pristupi.

Kako bi se osiguralo brzo i učinkovito obavještavanje o priopćenjima za javnost i odlukama o zabrani emitiranja koje donose pravosudna tijela; Izjavu koja se podnosi za registraciju za izdavanje periodike sada će umjesto Ureda glavnog državnog odvjetnika dati Agencija za oglašavanje u tisku.

Adresa elektroničke obavijesti bit će prikazana i u izjavi podnesenoj za registraciju.

Press Advertisement Institucija može zatražiti obustavu objavljivanja.

Zabrana emitiranja neće se primjenjivati ​​u pogledu internetskih stranica s vijestima. Ako internetska stranica s vijestima nije u skladu s odredbom, Agencija za oglašavanje u tisku će u roku od 2 tjedna zatražiti od internetske stranice s vijestima da ispravi nedostatke ili ispravi neistinite informacije. U slučaju da zahtjev nije ispunjen, kvalifikacija internetske vijesti Institucije za oglašavanje u medijima kazanPodnijet će zahtjev prvostupanjskom kaznenom sudu da utvrdi nije li. Sud će svoju odluku donijeti najkasnije u roku od 2 tjedna.

Ako se zahtjev prihvati, službene objave i oglasi koji se mogu dati za internetske stranice s vijestima i prava zaposlenika u vezi s press iskaznicom bit će uklonjeni. Uklanjanje prava predviđenih za internet stranicu s vijestima neće spriječiti provedbu sankcija predviđenih u skladu s ovim zakonom ili relevantnim zakonodavstvom.

Obveza isporuke i skladištenja

Sadržaji objavljeni na internetskoj stranici vijesti čuvat će se 2 godine na ispravan i cjelovit način, da bi se po potrebi dostavljali glavnom državnom odvjetništvu koje je podnijelo zahtjev.

U slučaju pisane obavijesti internetskoj stranici s vijestima da je objava predmet istrage i kaznenog progona od strane pravosudnih tijela, bit će obvezno čuvati evidenciju objave koja je predmet istrage i kaznenog progona do obavijesti o zaključku ovim postupcima.

Odgovorni upravitelj će biti dužan ispravak i odgovor oštećene osobe objaviti na internetskim stranicama s vijestima, bez ikakvih ispravaka ili dopuna, najkasnije u roku od jednog dana od dana zaprimanja članka, na stranicama i stupcima relevantnu publikaciju, u istim fontovima i na isti način, pružanjem URL veze. U slučaju da se odluka o blokiranju pristupa i/ili uklanjanju sadržaja o emitiranju provede ili se sadržaj automatski ukloni od strane internetske stranice s vijestima, tekst ispravka i odgovora bit će objavljen na internetskoj stranici vijesti na kojoj je relevantna emisija izrađuje se u trajanju od 24 tjedna, od kojih su prva 1 sata na početnoj stranici.

Kazneni predmeti koji se odnose na druga kaznena djela počinjena putem tiskanih djela ili internetskih novinskih stranica ili propisana ovim zakonom morat će se otvoriti u roku od 4 mjeseca za dnevne časopise i internetske novinske stranice, a u roku od 6 mjeseci za ostala tiskana djela, kao uvjet obrazloženja. Ti rokovi će teći od dana dostavljanja tiskanih djela Uredu glavnog državnog odvjetništva, a za internetske stranice s vijestima od dana prijave kaznenog djela.

Primjena press kartice, utvrđena priroda i vrste

Prijedlogom je utvrđena i prijava press kartice, njezina priroda i vrste. Sukladno tome, prijava press kartice bit će upućena Direkciji za komunikacije. Press kartica bit će prihvaćena kao službeni identifikacijski dokument.

Vrste press kartica određene su kako slijedi:

  • Izkaznica za medije zbog dužnosti: Press kartica data je turskim državljanima, članovima medija i službenicima za informiranje koji rade za medijsku organizaciju,
  • Timed press card: Press iskaznica koja se daje stranim članovima medija čije područje rada pokriva Tursku,
  • Privremena press iskaznica: press kartica koja se daje članovima stranih medija koji dolaze u Tursku radi vijesti na privremeno razdoblje, iako njihovo područje dužnosti ne pokriva Tursku,
  • Besplatna press iskaznica: press iskaznica koja se daje članovima medija koji ne rade privremeno ili se bave slobodnim novinarstvom u inozemstvu,
  • Stalna press iskaznica: To će značiti doživotnu press iskaznicu koja se daje članovima medija i službenicima za informiranje s najmanje 18 godina profesionalnog staža.

Tko može dobiti press karticu?

Press iskaznica izdaje se turskim državljanima medijskih organizacija koje djeluju u Turskoj, vlasnicima časopisa ili predstavnicima pravnih osoba i predsjedniku upravnog odbora radija i televizije, stranim članovima medija koji djeluju u ime medijskih organizacija i čiji mandat pokriva Tursku, i čije područje dužnosti pokriva Tursku. Iako ne pokriva Tursku, strani mediji koji dolaze u Tursku privremeno radi vijesti, vlasnici turskih državljana i zaposlenici medijskih organizacija koje emitiraju u inozemstvu, turski državljani, članovi medija koji se bave slobodnim novinarstvom u inozemstvu, javne institucije i organizacije koje djeluju u području medija i javnih ustanova Može se dati javnom osoblju koje radi u informacijskim službama koje provode sindikati i udruge i zaklade za koje se utvrdi da djeluju u javnom interesu, pod uvjetom da djeluju u području medija.

Kako bi se prijavili za novinarsku iskaznicu, podnositelji zahtjeva moraju navršiti 18 godina, završiti barem srednju školu ili ekvivalentnu obrazovnu ustanovu i ne smiju biti ograničeni ili zabranjeni u javnim službama.

Osim toga, čak i ako su rokovi navedeni u članku 53. turskog kaznenog zakona prošli kako bi se oni koji traže press karticu mogli prijaviti; kazna zatvora od 5 godina ili više za namjerno počinjeno kazneno djelo ili za ucjenu, krađu, krivotvorenje, prijevaru, zlouporabu povjerenja, krivokletstvo, krivokletstvo, klevetu, izmišljotinu, opscenost, prostituciju, lažni bankrot, pronevjeru, iznudu, mito, krijumčarenje, namještanje ponuda , namještanje obavljanja poslova, pranje imovinskih vrijednosti proizašlih iz kaznenog djela, kaznena djela protiv spolnog imuniteta, zločini protiv javnog mira, zločini protiv ustavnog poretka i funkcioniranja ovog poretka, zločini protiv obrane države, zločini protiv državne tajne, špijunaža ne smiju se su osuđeni za kaznena djela ili teroristička djela.

Oni koji zatraže karticu također će biti dužni sklopiti ugovor u skladu s odredbama Zakona o uređenju odnosa namještenika i namještenika u medijskoj struci o radu bez prekida u trajanju od najviše 1 mjesec od datum razrješenja, osim u slučaju više sile, te da se ne bavi komercijalnim aktivnostima osim medijskim. Ova se odredba neće primjenjivati ​​na časopise ili predstavnike pravnih osoba koji traže novinarsku iskaznicu, predsjednika upravnog odbora radija i televizije, zaposlenike koji mogu dobiti press iskaznicu u javnim ustanovama i organizacijama, te članove medija koji su državljani Turske koji rade u stranim medijima. radiodifuzne organizacije koje zatraže press karticu.

Oni koji zatraže stalnu i besplatnu press iskaznicu i oni koji zatraže press karticu vezanu za njihovu dužnost putem TRT-a neće biti dužni sklapati ugovor u skladu s odredbama mjerodavnog zakona i raditi bez prekida najduže 1 mjesec od dana prestanka rada, osim u slučaju više sile.

Ako potvrde da ih je dodijelila medijska organizacija, imaju radnu dozvolu u skladu s Međunarodnim zakonom o radu i predoče pismo upoznavanja primljeno od veleposlanstva, veleposlanstva ili konzulata u Turskoj zemlje u kojoj je sjedište organizacije s kojom su povezani, stranim medijima koji zatraže press iskaznicu može se izdati kartica.

Komisija za novinarske kartice

Povjerenstvo za novinarske iskaznice činit će 9 članova. Uz 2 člana koji predstavljaju Predsjedništvo, člana određuje sindikat s najvećim brojem nositelja press iskaznice među sindikatima koji djeluju kao sindikat, a člana određuje Predsjedništvo iz reda dekana komunikacija fakultet ili novinari koji posjeduju press iskaznicu održat će se u povjerenstvu.

Mandat članova traje 2 godine. Članovi kojima je istekao mandat mogu biti ponovno birani.

Komisija; odlučit će hoće li nositi press iskaznicu ocjenom kvalifikacija, stručnih studija, radova i nagrada podnositelja zahtjeva.

Sukladno tome, ako se shvati da vlasnik press iskaznice nema kvalifikacije navedene u zakonu ili je naknadno izgubio te kvalifikacije, Uprava za komunikacije će poništiti press iskaznicu.

U slučaju da se nositelj press iskaznice ponaša u suprotnosti s novinarskim moralnim načelima, Komisija za novinarske iskaznice može biti upozorena uzimajući u obzir prirodu kršenja, ili se može odlučiti da se novinarska iskaznica poništi.

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar