Prihvaćeno novo restrukturiranje javnih zahtjeva! Koji će se javni dugovi strukturirati?

prihvaćeno je novo restrukturiranje javnih potraživanja koji se javni dugovi mogu restrukturirati
prihvaćeno je novo restrukturiranje javnih potraživanja koji se javni dugovi mogu restrukturirati

Prijedlog zakona o restrukturiranju određenih zahtjeva i dopuna određenih zakona usvojen je u Generalnoj skupštini Velike nacionalne skupštine Turske i postao zakon.

Od 30. travnja 2021. porezi, naknade i dugovi i kazne premija SGK bit će restrukturirani. Oni koji su imali koristi od posljednjeg restrukturiranja, ali nisu mogli na vrijeme platiti dugove, također će moći profitirati od restrukturiranja.

Zakonom će se oni koji žele restrukturirati svoje dugove prijaviti nadležnim javnim institucijama do 31. kolovoza. Strukturirani dugovi mogu se platiti u gotovini ili na 18 rata. Isplate će započeti 30. rujna 2021.

Prema usvojenom zakonu, neki dugovi prema Ministarstvu riznice i financija, Ministarstvu trgovine, Instituciji socijalne sigurnosti (SGK), posebnim provincijskim upravama, općinama, Predsjedništvu za praćenje i koordinaciju ulaganja (YIKOB) bit će restrukturirani izmjenom i dopunom iz Zakon o poreznom postupku.

Međutim, isključit će se administrativne novčane kazne koje su izrekle regulatorne i nadzorne institucije, administrativne novčane kazne izrečene u okviru borbe protiv Kovid-19 i administrativne novčane kazne koje proizlaze iz upotrebe duhana i duhanskih proizvoda.

Dugovi za razdoblja prije ovog datuma, uključujući 30. travnja 2021., koja će biti uključena u opseg restrukturiranja, su sljedeća:

- porezi i s njima povezane porezne kazne, odgode za kamate i odgode, povezane s poreznim prijavama koje se trebaju podnijeti do ovog datuma za poreze koji su u okviru Zakona o poreznom postupku i na temelju prijave,

- osim druge rate poreza na motorna vozila obračunatog za 2021. godinu, obračunatog poreza i s njim povezanih poreznih kazni, zateznih kamata, zakašnjelih naknada,

- porezne kazne, administrativne novčane kazne, koje ne ovise o poreznoj osnovi, u odnosu na donesene utvrde,

- Primarna i sekundarna javna potraživanja, koja su odjela za naplatu pri Ministarstvu riznice i financija prenijela u ured za naplatu na daljnje postupanje u okviru Zakona o naplati javnih potraživanja; Izjava o robama, strojevima, opremi, uređajima i blagajnicima, koji nisu uključeni u evidenciju, iako su prisutni u poduzeću, ili koji nisu u evidenciji, ali nisu u poduzeću, i izjava o potraživanjima od partnera

- carinske takse, administrativne novčane kazne, kamate, kamate na zakašnjenje, zakašnjela plaćanja, koja podliježu carinskoj odgovornosti u okviru Carinskog zakona i drugih relevantnih zakona, a slijede ih uredi za naplatu povezani s Ministarstvom trgovine, do kraja određenih razdoblja, a nakon toga slijede uredi za naplatu pridruženi SGK-u. neplaćena potraživanja iako obračunata,

- premija osiguranja, odbitak mirovine i pravna osoba, premija osiguranja za slučaj nezaposlenosti, premija potpore socijalnom osiguranju i kazna za zakašnjenje i kašnjenje u svezi s premijama osiguranja za travanj 2021. i prethodne mjesece, proizašle iz statusa osiguranja u okviru relevantnih članaka primit će zakon o socijalnom osiguranju i općem zdravstvenom osiguranju,

- Fakultativne premije osiguranja i premije osiguranja u zajednici vezane za travanj 2021. i prethodne mjesece, kao i odgode kazne i zakašnjele naknade zbog njih,

- premija osiguranja obračunata na iznos nedostajuće izrade utvrđen kao rezultat preliminarne procjene, istraživanja ili utvrđivanja posebnih građevina i radova koji su predmet natječaja, kao i kazna kašnjenja i povećanje odgode zbog njih,

- administrativne novčane kazne povezane s djelima koja su počinjena i primijenjena u skladu s relevantnim zakonima, te kazna za kašnjenje i povećanje kašnjenja zbog njih,

- carina, porez na posebne transakcije i doprinos obrazovanju te s tim povezana kasna potraživanja za naknadu za travanj 2021. i prethodne mjesece, koja se slijede u skladu s odgovarajućim zakonima,

- Primarna i sporedna javna potraživanja posebnih provincijskih uprava, koja se slijede prema Zakonu br. 6183 i čiji su rokovi dospijeća prije ovog datuma, uključujući 30. travnja 2021. godine, ali nisu plaćena na dan objave propisa.

D-PPI MJESEČNA STOPA PROMJENE KOJA SE KORISTI U OBRAČUNU

Zakon također predviđa restrukturiranje dugova općinama. Prema tome, porezi i s njima povezane porezne kazne, zatezne kamate i povećanja u vezi s poreznim prijavama trebale su se podnijeti do ovog datuma za razdoblja prije 30. travnja 2021. godine u okviru Zakona o poreznom postupku, a porezi na temelju deklaracija; Što se tiče 2021. godine, porez obračunat prije navedenog datuma i s njim povezane porezne kazne, zatezne kamate i povećanja odgode također su u dosegu zakona.

S druge strane, naknade i potraživanja od općina koja dospijevaju prije 30. travnja 2021. godine prema Zakonu o općinskim prihodima, ali nisu plaćena na dan objave ove uredbe; Općine u djelokrugu Zakona o općinama primat će neplaćene naknade za vodu, otpadne vode i kruti otpad od datuma objave ove uredbe, iako je datum dospijeća predmetni datum; Prema članku pod naslovom "Obveza dobivanja dozvole, obrade i zbrinjavanja" zakona o okolišu gradskih općina, neplaćena potraživanja za naknadu čvrstog otpada na datum donošenja prijedloga, iako je rok dospijeća prije 30. travnja 2021. godine, i svi s tim povezana potraživanja također su uključena u konfiguraciju.

Prema zakonu, mjesečna stopa promjene D-PPI koja će se koristiti u provedbi propisa, mjesečna stopa promjene indeksa veleprodajnih cijena (WPI) koju je odredio Turski statistički institut za svaki mjesec do 31. prosinca 2004., mjesečna stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena (PPI) od 1. siječnja 2005. izražat će mjesečnu stopu promjene domaćeg indeksa cijena proizvođača (D-PPI) od 1. siječnja 2014. i stopu od 1 posto mjesečno od 2016. studenoga 0,35.

FINANSIJSKA POTRAŽIVANJA KOJA SE ODUSTAJU OD NAKNADE

Neka potraživanja koja su pravomoćno finalizirana također se restrukturiraju. Sukladno tome, od potraživanja koja će pratiti Ministarstvo riznice i financija, posebne pokrajinske uprave i uredi za naplatu pridružene općinama, od datuma donošenja i objavljivanja propisa, oslobodit će se sljedećih dugova:

- od datuma objave ove uredbe, umjesto sporednih potraživanja, ako je neplaćeni dio poreza koji dospijeva, a još nije plaćen ili još nije plaćen, i povezana javna potraživanja poput zateznih kamata i zateznih kamata, i neplaćeno potraživanje sastoji se samo od popratnih potraživanja na dan objavljivanja ove uredbe. - Iznos koji se izračunava na temelju mjesečne stope promjene PPI-a; Pod uvjetom da su u cijelosti plaćeni u vremenu i na način određen zakonom, sekundarna javna potraživanja kao što su zatezne kamate i zakašnjela naknada zbog poreza, te sve porezne kazne i povećanja kašnjenja u vezi s tim kaznama, uključujući ona koja su plaćeno prije,

- 50 posto poreznih kazni koje dospijevaju, ali nisu plaćene ili razdoblje plaćanja još nije prošlo i bez obzira na poreznu osnovicu, i 50 posto poreznih kazni izrečenih zbog sudjelovanja i taj će se iznos izračunati na temelju mjesečne stope promjene D-PPI do objave ove uredbe, umjesto zakašnjelog iznosa. U slučaju da se neplaćeno potraživanje sastoji samo od zateznih kamata, iznosa koji se izračunava na temelju mjesečne stope promjene D-PPI umjesto zakašnjele naknade, preostalih XNUMX posto novčanih kazni i svih zakašnjelih naknada povezanih s tim kaznama , pod uvjetom da su u potpunosti plaćeni u vremenu i na način određen zakonom,

- iznos koji treba izračunati na temelju mjesečne stope promjene D-PPI do objave zakona, umjesto povezanih javnih potraživanja poput kamata, zateznih kamata, zakašnjelih naknada, koja nisu dospjela ili još nisu istekla, i sve administrativne novčane kazne navedene u ovoj uredbi,

- u slučaju da neplaćeni dio ostalih primarnih javnih potraživanja, koja još nisu plaćena ili čiji rok plaćanja još nije prošao, te sekundarna javna potraživanja kao što su kamate, zatezne kamate, zatezne kamate, zakašnjelo plaćanje zbog tih potraživanja, a neplaćena potraživanja sastoje se samo od sporednih potraživanja. Sva sekundarna javna potraživanja kao što su kamate, zatezne kamate, zatezne kamate, primijenjena naknada, pod uvjetom da se iznos izračuna na osnovi mjesečne stope promjene D-PPI do datum objavljivanja ovog propisa plaća se u cijelosti u vremenu i na način predviđen zakonom, umjesto sekundarnih potraživanja,

- Sva potraživanja od kamata po stopi od dva promila izračunata u skladu sa Zakonom o naplati određenih javnih potraživanja postupkom namire, u slučaju da su iznosi koji nisu plaćeni do datuma objavljivanja ovog propisa uplaćeni u u skladu s prva dva članka Zakona o postupku namire i naplate određenih javnih potraživanja.

STRUKTURIRANJE NEPLATNIH CARINSKIH POREZA

Prema zakonu, neplaćeni dio carinskih poreza koji nisu plaćeni ili još nisu dospjeli, a slijede ih uredi za naplatu povezani s Ministarstvom trgovine, u potpunosti su im podređeni, poput kamata, zateznih kamata, zakašnjelih naknada, umjesto javnih potraživanja do objave ove uredbe, odbit će se iznos koji će se izračunavati na temelju mjesečnih stopa promjene PPI-a i naplate svih administrativnih kazni.

Administrativne novčane kazne Ministarstva trgovine koje nisu plaćene ili im još nisu istekle i zbog carinske odgovornosti, a 50 posto upravnih novčanih kazni izrečenih zbog odredbi o sudjelovanju u Prekršajnom zakonu u cijelosti se plaća u vremenu i na način naveden u Preostalih 50 posto neće biti plaćeno.

30 posto izrečenih administrativnih kazni ovisno o carinjenoj vrijednosti robe i, ako ih ima, cjelokupnom izvorniku carinskih poreza i s tim povezanim javnim potraživanjima kao što su kamate, zatezne kamate, povećanje odgode izračunavat će se na temelju mjesečnih D- Stopa promjene PPI do objave ovog propisa. Pod uvjetom da se iznos plati u cijelosti, preostalih 70 posto penala i sva sekundarna javna potraživanja kao što su kamate, zatezne kamate, naknada zbog kašnjenja biti prikupljeni.

Prema zakonu, porez na motorna vozila koji se plaća za svako vozilo prije donošenja propisa, prometna upravna kazna prema Zakonu o autocestama, naplata cestarine u skladu s ukinutim Zakonom o osnivanju i dužnostima Generalna direkcija autocesta i Zakon o uslugama Generalne direkcije autocesta i Ako se najmanje 10 posto iznosa izračuna na temelju mjesečnih stopa promjene D-PPI umjesto administrativne kazne i dospjelih kamata na ova potraživanja, zatezne kamate, zakašnjela naknada i najmanje XNUMX posto iznosa koeficijenta bit će dopušteno znanstveno ispitivanje tijekom razdoblja plaćanja obroka određenog zakonom.

Kako bi se proizvođačima i uvoznicima duhanskih proizvoda, makarona, cigaretnih listova i alkoholnih pića omogućilo korištenje privatnih etiketa i natpisa, koji se moraju koristiti u okviru nadležnosti Ministarstva riznice i financija, privatna potrošnja za proizvodi uključeni u odgovarajuće tablice Posebnog zakona o porezu na potrošnju, koji je strukturiran prema ovom zakonu, porez, porez na dodanu vrijednost koji dospijeva nakon 1. listopada 2020., carina koja proizlazi iz prijave tih poreza i kamate na kašnjenje i docnje na ove poreze, umjesto kamata na kašnjenje i zakašnjelog povećanja, cjelokupni iznos koji se izračunava na temelju mjesečnih stopa promjene D-PPI do objave propisa.

Ako se iznosi strukturirani u okviru primjene uredbe ne uplate u predviđenom roku i na način, datum dospijeća neće se mijenjati.

OPĆINA I YIKOBOVA POTRAŽIVANJA

Prema člancima Zakona o općinskim prihodima, pod nazivom „Radovi podložni naknadama“ i „Ulaznice u muzeje i udjeli od rudnika do općina“, naknade i udjeli koji se trebaju prikupiti, a naknade za vodu, otpadne vode i čvrsti otpad dospijevaju prije 30. travnja 2021., iako datum objavljivanja ovog propisa. U slučaju da se uplate iznose utvrđene kao rezultat kalkulacija za neplaćene, odustat će se od naplate svih vrsta kazni i povećanja povezanih s tim potraživanjima.

Metropolitanske općine, u skladu s člankom pod naslovom "Obveza dobivanja dozvole, obrade i zbrinjavanja" Zakona o okolišu, svih neplaćenih naknada za kruti otpad koje dospijevaju prije 30. travnja 2021. i svih vrsta ugovora, poput kamata, zatezne kamate, zakašnjele naknade, povezane s njima. U slučaju da se plate iznosi koji će se izračunati za poskupljenja, kazna, zatezna kamata i kamate povezane s tim potraživanjima neće biti plaćene.

U okviru Zakona o osnivanju i dužnostima Generalne direkcije istanbulske uprave za vodu i kanalizaciju, uprave voda i kanalizacija gradskih općina prikupljat će se u slučaju plaćanja svih neplaćenih originala troškova vode i otpadnih voda i utvrđenih iznosa kao rezultat izračuna, kamate, zatezne kamate, odgode povećanja i izračuni neće biti.

S druge strane, uredbom će izvorna potraživanja YIKOB-a koja nisu isplaćena iako dospijevaju prije 30. travnja 2021. godine i koja se prate prema Zakonu o naplati javnih potraživanja, te s tim povezana pomoćna potraživanja biti strukturiran.

Armin

sohbet

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar