Zavod za sudsku medicinu zapošljava 60 ljudi

Zavod za sudsku medicinu zapošljava 60 ljudi
Zavod za sudsku medicinu zapošljava 60 ljudi

Iz Ministarstva pravosuđa Instituta za sudsku medicinu


1) Da bi bio zaposlen u središnjim i pokrajinskim organizacijama Instituta za sudsku medicinu, u skladu s člankom 657 / A Zakona o državnim službenicima br. 4;

Zapošljavat će se osoblje za 1 operatora za pripremu i kontrolu podataka, 24 kemičara, 4 laboratorija, 9 zdravstvenih tehničara, 18 tehničara i 3 kuhara, čija su lokacija, zvanje i kvalifikacije navedeni u Prilogu-2, prema rezultatima usmenog ispita koji će održati Institut za sudsku medicinu.

2) Kandidati koji su ušli u KPSS 2018. i osvojili najmanje 70 bodova od vrste ocjene potrebne za osoblje moći će se prijaviti za usmene ispite koje će održati Predsjedništvo Zavoda za sudsku medicinu. Oni koji će se prijaviti moraju ispunjavati uvjete navedene u petom i šestom članku Ministarstva pravosuđa o ispitivanju, imenovanju i premještaju državnih službenika i uvjete navedene u četvrtom članku ove najave.

3) Kandidati će biti pozvani na usmene ispite, 10 puta veći od broja najavljenih radnih mjesta za svako osoblje, počevši s najvišom ocjenom, na temelju bodova dobivenih na središnjem ispitu.

4) Oni koji će se prijaviti moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uvjete navedene u Prilogu-1.

Opći uvjeti:

a) biti državljanin Republike Turske,

b) Da udovolji dobnim uvjetima navedenim u članku 18. zakona br. 2020 657. rujna 40. godine, što je krajnji rok za prijavu, a ne da ima 35 godina od prvog dana siječnja godine u kojoj se održava središnji ispit. (Oni koji su rođeni 01. siječnja 1983. i nakon toga moći će se prijaviti.)

c) nema interesa za vojnu službu ili nije navršio dob vojne službe, odslužio je aktivnu vojnu službu ili je odgođen ili premješten u rezervni razred,

ç) da ne bude osuđen za zločine navedene u izmijenjenoj i dopunjenoj klauzuli 657/48-A / 1 zakona br. 5,

d) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 657. zakona br. 53, koji nema duševne bolesti koja bi ga mogla spriječiti u kontinuiranom obavljanju svoje dužnosti,

e) Ne oduzimanje javnih prava,

f) Da ima obrazovnu kvalifikaciju potrebnu za imenovanje osoblja od roka za prijavu.

5) Mjesto i način primjene:

Prijave Instituta za sudsku medicinu http://www.atk.gov.tr izvršit će se na službenoj web stranici na adresi. Niti jedan dokument neće biti poslan poštom ili drugim komunikacijskim kanalima nakon prijave na web mjestu. Kandidati moraju imati pripremljen PDF ili slikovni format ovih dokumenata, jer se fotografija i KPSS dokument s rezultatima te diploma ili privremeni maturalni dokument moraju prenijeti u sustav tijekom prijave. Registracijski broj prijave sustav će automatski dodijeliti kandidatima koji pravilno završe postupak prijave.

6) Datumi prijave:

Prijave započinju u ponedjeljak, 7. rujna 2020. u 10.00:18, a završavaju u petak, 2020. rujna 17.00. U XNUMX:XNUMX.

7) Procjena zahtjeva:

Prema stupnju obrazovanja kandidata koji su se prijavili i čiji su prihvati prihvaćeni, poredak će se izvršiti prema najnižoj ocjeni počevši od najviše ocjene na temelju ocjena KPSS P3 i KPSS P93. Kao rezultat ovog rangiranja, kandidat koji se nalazi 10 puta više od najavljenog broja osoblja imat će pravo pristupiti usmenom ispitu.

Prijave kandidata za koje se utvrdi da su tijekom prijave i postupaka dali lažne izjave ili predali nedostajuće dokumente neće se prihvatiti i poništit će se čak i ako su imenovani. Protiv kandidata će se u ovoj situaciji poduzeti pravne mjere prema općim odredbama.

Rezultati prijave i rezultati ispita bit će objavljeni na web mjestu Instituta za sudsku medicinu. Budući da će najave, najave i obavijesti koje će se objaviti biti u obliku obavijesti, neće se dostavljati dodatne obavijesti kandidatima.

8) Mjesto, datum i vrijeme usmenog ispita:

Usmeni ispiti za sve najavljeno osoblje održat će se u sjedištu Instituta za sudsku medicinu u Bahçelievleru u Istanbulu, a datumi usmenih ispita bit će naknadno objavljeni.

Pojedinosti o oglasu KLIKNITE OVDJErazgovarati

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar