Ministarstvo kulture i turizma kupit će 31 pripravnika

ministarstvo kulture i turizma primit će vježbenike
ministarstvo kulture i turizma primit će vježbenike

Ministarstvo kulture i turizma dobit će pripravnika iz prakse


A - OPĆI UVJETI ZA KANDIDATE

1 - biti turski državljanin,

2 - da navrši 18 godina od datuma ispita,

3. da se ne lišavaju javnih prava,

4 - Čak i ako su prošla razdoblja navedena u članku 53. turskog Kaznenog zakona; Zločini protiv državne sigurnosti, zločini protiv ustavnog poretka i funkcioniranje ovog reda, pronevjera, iznuda, podmićivanje, krađa, prijevara, prijevara, prijevara, zlouporaba prijevare, prijevara, čak i ako je osuđen na zatvor ili oproštenje za namjerno zločin godinu i više Da ne budu osuđeni za bankrot, zabludu u nadmetanju, zabludu u obavljanju poslova, pranje imovine kriminala ili krijumčarenja,

5 - nema nikakve veze s vojnim služenjem za kandidate za muškarce, nije u dobi vojnog roka, ako je u dobi vojnog roka, aktivno je služio u vojnoj službi ili je odgođen ili prebačen u pričuvnu klasu,

6 - nema mentalnog oštećenja koje ga može spriječiti da stalno obavlja svoju dužnost.

B - POSEBNI UVJETI ZA KANDIDATE

1 - nakon što ste diplomirali na službenim i privatnim konzervatorijima ili školama s glazbenim odsjekom ili stekli posebnu glazbenu naobrazbu,

2 - Za uspješno izvođenje djela navedenih u člancima 92., 94., 96. i 98. Uredbe Predsjedničkog simfonijskog orkestra.

C - NAČIN I MJESTO PRIJAVE

Obrasci zahtjeva za posao našeg Ministarstva http://www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr Može se dobiti s internetske adrese. Kandidati trebaju predati obrazac zahtjeva za posao i druge dokumente u članku "D" ove najave, kao što su pdf, jpeg itd. Priprema se u (format datoteke koji se ne može ažurirati), csosinav@ktb.gov.t je moraju poslati na adresu e-pošte u interaktivnom okruženju. Kandidati se trebaju prijaviti do krajnjeg roka, 24. srpnja 2020. godine, do 23:00 sata od objave objave ispita u Službenom glasniku. Nije odgovornost ustanove da ne dođe do institucije zbog problema nastalih zbog kašnjenja u slanju e-pošte nakon roka za prijavu.

Kandidati će moći polagati ispite u više grana pod uvjetom da su zasebno predali obrazac zahtjeva za posao za podružnice koje su odabrali ili su u obrascu zahtjeva za posao označili svaku granu koju žele zasebno polagati.

Popis kandidata koji imaju gore navedene uvjete kao rezultat ispitivanja obrasca zahtjeva za posao i priloženih dokumenata i koji ispunjavaju uvjete za polaganje ispita, www.cso.gov.t je ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t je To će biti objavljeno na internetskim adresama, a kandidati neće biti odvojeno obaviješteni.

Dokumenti za prijavu na ispite kandidata bit će poslani na e-mail adresu navedenu u obrascu zahtjeva za posao.

Sve informacije i dokumenti potrebni za prijavu bit će poslani u interaktivnom okruženju kako je gore navedeno, a prijave ili dokumenti poslani u prijavu ili poštom bit će vraćeni bez obrade.

Prijave podnesene s nedostajućim, pogrešnim dokumentima ili nakon roka neće se obraditi. Oni koji svoje dokumente ne pošalju u potpunosti i bez grešaka do roka za prijavu, neće moći polagati ispit. Institucija neće imati nikakvu odgovornost prema onima koji ne mogu na ovaj način polagati ispit.

D - ZAHTEVNI DOKUMENTI

1 - Izvorni ili ovjereni primjerak dokumenta o učenju ili izlaznog dokumenta koji govori o tome da je diplomirao na službenim i privatnim konzervatorijima ili školama s glazbenim odsjekom ili stekao specijalno glazbeno obrazovanje

2 - Pismeni životopis sa matičnim brojem Turske Republike.

3 - Obrazac zahtjeva za posao na korporacijskoj web stranici.

E - POSEBNI UVJETI

1- Kandidati moraju doći na ispit sa svojim pijanistima. Kandidati su dužni dolaziti s vlastitim instrumentima, osim upečatljivih instrumenata-timpani i harfa.

2- Kandidati su dužni donijeti popis repertoara (svaki po 10) koji se odnose na djela koja će igrati na ispitu.

F - ISPITNO MJESTO

Ispit će se održati u Koncertnoj dvorani predsjedničkog simfonijskog orkestra, u Talatpaşa Bulvarı br: 38 ALTINDAĞ / ANKARA.

G - DATUMI ISPITA

Ispiti započinju 05. 08. 2020. u 10:00 sati, a prema broju prijava za polaganje ispita, koji će dan polagati ispit prema datumima ispita i granama kandidata. www.guzelsanatlar.ktb.gov.t je ve www.cso.gov.t je bit će objavljeno u.

Kandidati moraju biti prisutni na mjestu na kojem će polagati ispit najmanje pola sata prije ispitnog vremena, a sa njima, ulazni dokument, fotografija i odobreni osobni dokument (lična karta, vozačka dozvola ili putovnica), popis repertoara (svaki 10) o poslu koji će se igrati na ispitu Izvornici dokumenata koje su im poslali u interaktivnom okruženju (originalni ili ovjereni od strane institucije koji pokazuju da su diplomirali na službenim i privatnim konzervatorijumima ili glazbenim odjelima ili stekli posebnu glazbenu edukaciju, pisani životopis na web stranici Uprave, uključujući identifikacijski broj TR). obrazac s mokrim potpisom) i tri fotografije dimenzija 4.5 x 6 cm. Kandidati su obavezni polagati ispit prema redoslijedu broja kandidata.

H - ISPITNA METODA

Ispit će se održati na praktičan način. Prema podružnicama ispit će se polagati na sljedeći način:

1 - Kandidati koji polažu ispit iz orkestralnog gudačkog instrumenta moraju uspješno igrati sljedeća djela:

a) studija po njihovom izboru,

b) Sonata po njihovom izboru (uz glasovir).

c) Koncert po njihovom izboru (sa klavirom) (Klavir nije uvjet za kontrabas.).

d) Dešifriranje dijela orkestra ili djela koje bira ispitno povjerenstvo.

2 - Kandidati koji polažu ispit za puhačke instrumente moraju uspješno igrati sljedeća djela:

a) studija po njihovom izboru,

b) Sonata po njihovom izboru ili koncert ili djelo (uz klavir)

c) Gam

d) Dešifriranje dijela orkestra ili djela koje bira ispitno povjerenstvo.

3 - Kandidati koji polažu prijemni ispit za udaraljke moraju uspješno igrati sljedeća djela:

a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon u određenoj mjeri djela koja su odabrali za glasovir i sve instrumente grupe bubnja,

b) Dešifriranje orkestralnih djela koje je izabralo ispitno povjerenstvo.

Kandidati koji polažu Harp prijemni ispit moraju uspješno igrati sljedeća djela:

a) studija po njihovom izboru,

b) sonata po vlastitom izboru,

c) Koncert po njihovom izboru,

d) Dešifriranje dijela orkestra ili djela koje odabire ispitno povjerenstvo.

I - OCJENA ISPITA I SORTA USPJEHA

Da bi se ocjenjivanje moglo smatrati uspješnim na prijemnom ispitu, prosjek ocjena koji daje ocjenjivačka komisija mora imati 100 cijelih brojeva preko 70. Prosjek bodova dobivenih na predmetnim ispitima određuje ukupni poredak uspjeha. Oni koji postignu najmanje 70 punih bodova kao prosječne ocjene smatraju se uspješnim. Prema prosječnoj ocjeni dobivenoj na navedenom ispitu, imenovanje će se obavljati počevši od najvišeg, a broj objavljenih slobodnih radnih mjesta smatrat će se uspješnim za prijemni ispit kandidata. drugo

Ocjenjivanje kandidata od 70 ili više nije pravo dodijeljenog osoblja. Među pobjednicima preferiraju se oni koji su završili strukovno obrazovanje i oni mlađi u slučaju jednakosti.

Zamjenski popis može se objaviti onoliko slobodnih radnih mjesta koja će biti imenovana. Ako postoje oni koji ne mogu biti imenovani ili otkazani od glavnih članova koji su položili ispit, može se imenovati među zamjenskim kandidatima radi uspjeha. Prava pričuvne liste istječu na kraju prve godine od dana polaganja ispita, ako se novi ispit za isto zvanje osoblja održava prije kraja ovog razdoblja, na dan objave ovog ispita.

I - NAJAVA REZULTATA ISPITA

Popis je pobjednika ispita www.cso.gov.t je ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.t je objavit će se putem internetskih adresa i neće se pismeno obavijestiti kandidat za stalne i zamjenske vježbenike. Oni za koje je utvrđeno da su tijekom ispitivanja ili poslije ispita dali lažne izjave neće biti imenovani tako što će ispite učiniti nevaljanima.

Za pitanja koja nisu obuhvaćena ovom najavom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Uredbe o predsjedničkom simfonijskom orkestru objavljene u Službenom glasniku od 28. I brojene 01.

Pojedinosti o oglasu KLIKNITE OVDJE


Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar