Uredba o željezničkom koordinacijskom odboru objavljena je u Narodnim novinama

Uredba odbora za koordinaciju željezničkih pruga Objavljena u Službenom listu: 2 U lipnju je objavljena Službena glasila 2017, Uredba o željezničkom koordinacijskom odboru.


Uredba o koordinaciji odbora za željeznice objavljena je u "Narodnim novinama" radi utvrđivanja ustroja, dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti, radnih postupaka i načela Koordinacijskog odbora za željeznice.

skupština; Glavna uprava za željezničko uređenje, generalni direktor za infrastrukturne investicije, generalni direktor opasnih roba i kombiniranog prometa, generalni direktor TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş. Generalni direktor.

U slučaju da članovi Odbora nisu odgovorni za svoje dužnosti, oni koji djeluju u njihovom mjestu prisustvuju sastanku kao članovi Odbora. Ako je potrebno, Odbor može pozvati druge javne institucije i organizacije na sastanak bez prava glasa i podnijeti zahtjev za svoje znanje i iskustvo.

Dužnosti odbora

 • Osigurati usklađivanje i suradnju između operatera željezničke infrastrukture, željezničkih željezničkih pruga i ostalih željezničkih operatora i Glavne uprave za željezničko uređenje i donijeti potrebne odluke za to
 • Izrada željezničkih politika i prezentiranje ministru
 • Pripremiti prijedlog za praćenje željezničkog sektora i predstaviti ga ministru
 • Raditi na investicijskim potrebama željezničkog sektora i prezentirati ministru
 • Izvršiti slične zadatke koje mu dodijeli ministar

Dužnosti i ovlasti predsjedavajućeg

 • Zastupanje odbora
 • Pozivanje Odbora na sastanak i upravljanje sastankom
 • Imenovati jednog člana za zamjenika predsjednika odbora

 • Obavještavanje nadležnih osoba i javne uprave o donesenim odlukama

 • Obavještavanje javnosti u ime Odbora

 • Izravna korespondencija s javnom upravom u ime Odbora

 • Sastanak Odbora

  Odbor održava redovnu sjednicu jednom u šest mjeseci. Nadalje, u slučaju važne situacije, na poziv predsjednika Odbora ili na pismeni zahtjev najmanje dva člana, može sazvati izvanredno sa traženim dnevnim redom. Odbor saziva apsolutnom većinom pod predsjedanjem predsjedatelja ili potpredsjednika. Odluke se donose apsolutnom većinom od ukupnog broja članova. Uzdržavanja se ne mogu dati. U slučaju jednakosti glasova, glas predsjednika Odbora broji se dva glasa.

  Dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja sjednica utvrđuje predsjednik Odbora. Promjene u vezi s tim pitanjima i dokumenti u vezi s pitanjima o kojima će se raspravljati, moraju se priopćiti članovima najmanje pet dana prije sastanka. Dnevni red sjednice može se mijenjati odlukom Odbora na prijedlog članova tijekom sastanka. Osim članova Odbora, sastancima mogu prisustvovati izvjestitelji i osoblje koje je odredio predsjednik ili Tajništvo.

  Za cjelovit tekst uredbe KLIKNITE OVDJE.

  <

  p style = "poravnavanje teksta: desno;" www.kamupersoneli.net  Traži vijesti o željeznicama

  Budite prvi koji će komentirati

  Yorumlar