35 Izmir

Posebno za najmlađe iz APİKAM-a

Isključivo za mališane iz APİKAM-a: Gradska uprava İzmir pokrenula je novi obrazovni program kako bi mladim naraštajima potaknula urbanu povijest i kulturu. Izmir se priča s učenicima koji su posjetili Izložbu gradova i prometa u APIKAM-u, [Više ...]