Najava natječaja: Kupnja usluga za popravak i održavanje računala i napajanja

Usluge nabave za popravak i održavanje računala i napajanja
OPĆI DIREKTORAT UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ŽELJEZNICIMA (TCDD) 4. REGIONALNA MATERIJALNA UPRAVA
NABAVKA USLUGA ZA POPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE RAČUNALNIŠTVA I NAPAJANJA. nabava usluga će se nabaviti putem otvorenog natječajnog postupka u skladu s člankom 4734 Zakona o javnoj nabavi br. 19. Detaljnije informacije o natječaju navedene su u nastavku:
Registracijski broj: 2012 / 177661
1 uprave
a) Adresa: Ulica ulice 1 58030 SIVAS CENTER / SIVAS
b) Broj telefona i faksa: 3462217000 - 3462237677
c) E-mail adresa: 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
ç) Internetska adresa dokumentacije za nadmetanje može se vidjeti na: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-usluga subjekta natječaja
a) Kvaliteta, vrsta i količina:
Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini ponude mogu se naći u administrativnim specifikacijama sadržanim u dokumentaciji za nadmetanje u EKAP-u (Elektronska platforma za javnu nabavu).
b) Mjesto: TCDD 4.Regionalna uprava Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Amasya, Samsun, Kayseri, Središnja i pokrajinska organizacija radnih mjesta
c) Trajanje: Datum početka 01.01.2013, datum završetka rada 31.12.2013
3- Tender
a) Mjesto: Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 SİVAS
b) Datum i vrijeme: 07.12.2012 - 14: 30
4. Uvjeti koji se moraju uzeti u natječaj i potrebni dokumenti i kriteriji koji se primjenjuju u ocjenjivanju sposobnosti:
4.1. Uvjeti sudjelovanja na natječaju:
4.1.1. Privredna komora i / ili industrijska komora ili strukovna komora, u skladu sa zakonskim propisima;
4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, dokument koji pokazuje da je registriran u Trgovačkoj komori ili industriji od svoje registrirane trgovačke komore ili relevantne gospodarske komore, u roku od godine od prve objave ili datuma natječaja,
4.1.1.2. U slučaju da je pravna osoba, mora se pribaviti od Gospodarske komore, ako je registrirana, u skladu s odgovarajućim propisima, dokument koji ukazuje da je pravna osoba registrirana u
4.1.2. Deklaracija o potpisu ili cirkularni potpis koji pokazuje da je ovlašten dati ponudu;
4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, ovjerena potpisom potpisa,
4.1.2.2. U slučaju pravne osobe u njoj se navodi konačni status pravne osobe, njenih partnera ili njezinih osnivača, te pravne osobe koja je odgovorna za upravljanje. Glasnik registra mora prikazati relevantne listove trgovačkog registra ili bilo koju takvu informaciju kako bi se sve te informacije prikazale u odsutnosti glasila Registra. ovjereni potpis cirkulacije pravne osobnosti s dokumentima,
4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.4. Privremena jamstva definirana u Upravnoj specifikaciji.
4.1.5 Cijeli ili dio posla koji podliježe natječaju ne može se dati podizvođačima.
4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i financijsku kvalifikaciju i kriterije koje bi ti dokumenti trebali sadržavati:
Kriterije za ekonomsku i financijsku adekvatnost nije utvrdila Uprava.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke sposobnosti i kriterije koje ti dokumenti moraju nositi:
Kriterije za stručnu i tehničku kvalifikaciju nije odredila Uprava.
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu određivat će se na temelju cijene.
6. Na natječaju mogu sudjelovati samo domaći ponuditelji.
7. Pregled i kupnja dokumentacije za nadmetanje:
7.1. Dokumentacija za nadmetanje može se vidjeti na adresi Ugovaratelja i može se kupiti na adresi TCDD Sivas 10.Region Direkcija za nabavu roba i usluga (prizemlje) u zamjenu za 4 TRY (turska lira).
7.2. Ponuditelji su dužni kupiti natječajnu dokumentaciju ili je preuzeti putem e-potpisa putem EKAP-a.
8. Ponude se mogu dostaviti TCDD Sivas 4.Regionalnoj upravi Komisije za nabavu roba i usluga (prizemlje) rukom do datuma i vremena na natječaj, ili poslati preporučenom poštom na istu adresu.
9. Ponuditelji dostavljaju svoje ponude na jedinične cijene. S ponuditeljem koji je izvršio ponudu na rezultatu ponude, ugovor o jediničnoj cijeni bit će potpisan iznad ukupne cijene izračunate množenjem količine svake stavke i jediničnih cijena predloženih za te stavke.
Na ovom natječaju natječaj će se dostaviti za cijeli rad.
10. Ponuditelji moraju podnijeti jamčevinu za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.
11. Rok valjanosti ponuda je 60 (Šezdeset) kalendarskih dana od datuma nadmetanja.
12. Ponuda se ne može podnijeti kao konzorcij.

dokumentacije za nadmetanje
Natječaji koje smo objavili na našim web stranicama su informativni, a naši izvori su službene stranice, dnevne novine, javne ustanove i organizacije.

Traži vijesti o željeznicama

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar