Najava natječaja: aukcijska licitacija za jedinicu 330 za licitaciju koja će se koristiti u sustavima signalizacije Kayseri Yerköy

BATERIJA će biti kupljena - REPUBLIKA TURSKA GENERALNA UPRAVA DRŽAVNIH ŽELJEZNICA TCDD 2. Nabava 330ADET BATERIJE ZA KORIŠTENJE U SIGNALNIM SUSTAVIMA IZMEĐU REGIONALNE DIREKCIJE ZA MATERIJALE - Kayseri Yerköy će se nabaviti putem otvorenog natječaja u skladu s člankom 4734 Zakona o javnoj nabavi br. 19. Detaljnije informacije o natječaju navedene su u nastavku:
Registracijski broj: 2012 / 156375
1 uprave
a) Adresa: Behiçbey YENİMAHALLE / ANKARA na Bulevaru Anadolu
b) Broj telefona i faksa: 3122111449 - 3122111225
c) E-mail adresa: 2.bolgekomisyon@gmail.com
ç) internetska adresa dokumentacije za nadmetanje (ako je primjenjivo): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Predmet natječaja
a) Kvaliteta, vrsta i količina:
Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini ponude mogu se naći u administrativnim specifikacijama sadržanim u dokumentaciji za nadmetanje u EKAP-u (Elektronska platforma za javnu nabavu).
b) Mjesta isporuke: isporučuju se prema popisu mjesta raspodjele navedenim u tehničkoj specifikaciji.
c) Datum isporuke: isporuka baterija mora se dostaviti i sastaviti na kalendarski dan 30 prema planu distribucije (na radni dan 45).
3- Tender
a) Mjesto: TCDD, 2. REGIONALNA NADZORNA NABAVKA NABAVKE ROBE I USLUGA
b) Datum i vrijeme: 20.11.2012 - 14: 00

 1. Uvjeti koji se moraju uzeti u natječaj i potrebni dokumenti i kriteriji koji se primjenjuju u ocjenjivanju sposobnosti:
  4.1. Uvjeti sudjelovanja na natječaju:
  4.1.1. Gospodarska i / ili industrijska komora ili mjerodavna komora obrtnika i obrtnika, sukladno zakonskim propisima;
  4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, prva obavijest ili datum natječaja preuzet u godini za koju je, prema podacima trgovačke i / ili industrijske komore ili srodne trgovačke komore, naznačila da,
  4.1.1.2. U slučaju pravne osobe, dokument koji ukazuje da je pravna osoba registrirana u prostoriji od Gospodarske komore i / ili industrije,
  4.1.2. Deklaracija potpisa ili cirkularni potpis s naznakom da je ovlašten dati ponudu;
  4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, ovjerena potpisom potpisa,
  4.1.2.2. U slučaju da je pravna osoba, pokazuje posljednji status s naznakom osoba, članova ili osnivača pravne osobe i dužnosnika odgovornih za pravnu osobu u skladu s njegovim interesom, a ako u glasilu Registra nemaju sve te podatke, te ih prikazuju ili ih prikazuju. ovjereni potpis cirkulacije pravne osobnosti s dokumentima,
  4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
  4.1.4. Privremena jamstva definirana u Upravnoj specifikaciji.
  4.1.5 Cijeli ili dio predmeta nabave ne može se dati podizvođačima.
  4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i financijsku kvalifikaciju i kriterije koje bi ti dokumenti trebali sadržavati:
  Kriterije za ekonomsku i financijsku adekvatnost nije utvrdila Uprava.
  4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke sposobnosti i kriterije koje ti dokumenti moraju nositi:
  4.3.1. Dokumentacija koja pokazuje ovlaštenog zastupnika ili proizvođača:
  a) Proizvođač ili proizvođač dokumenata ili dokumenata koji to pokazuju
  b) ovlašteni zastupnik ili ovlašteni zastupnik ako ovlašteni zastupnik ili ovlašteni zastupnik ili dokumenti,
  c) ako su slobodne zone u Turskoj posluje u slobodnoj zoni operacija certifikata predstavljen s jednim od gore navedenih dokumenata.
  Smatra se dostatnim da ponuđači dostave dokumente ili dokumente u skladu sa svojim uvjetima iz gore navedenih dokumenata. Ponuditelj je ovjeren sljedećim dokumentima.

a) Ako je ponuditelj proizvođač, dokument ili dokumenti koji pokazuju da je proizvođač,
b) ako je ponuditelj ovlašteni prodavatelj ili ovlašteni zastupnik, dokument ili dokumenti koji pokazuju da je ovlašteni prodavatelj ili ovlašteni zastupnik,
c) ako ponuditelj djeluje u slobodnim zonama u Turskoj, slobodno certifikat operacija zona prezentirani s jednim od gore navedenih dokumenata.
ç) Potvrda o domaćoj robi koju je izdala Komora ponuditelja u ime ponuditelja i koja se odnosi na robu koju nudi ponuditelj,
d) Dokumente koje izdaje nadležno tijelo ili organizacije u skladu s odgovarajućim propisima koji navode da je ponuditelj proizvođač ili proizvođač ponuditelja
4.3.2.
4.3.2.1. Dokumenti povezani sa standardom:
Akumulatori koji se nude moraju biti TSE standard, TS-EN-1S0-9001: Certifikat sustava upravljanja kvalitetom 2008.
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu određivat će se na temelju cijene.

 1. Na natječaju mogu sudjelovati samo domaći ponuditelji.

 2. Pregled i kupnja dokumentacije za nadmetanje:
  7.1. Dokumentaciju za nadmetanje možete vidjeti na adresi naručitelja i TCDD-a za 100 TRY (turska lira). 2. REGIONALNA UPRAVA FINANCIJSKIH POSLOVA 2.KAT 209. NOLU ROOM možete kupiti u.
  7.2. Ponuditelji su dužni kupiti tendersku dokumentaciju.

 3. Ponude do datuma i vremena održavanja natječaja TCDD, 2. REGIONALNA DIREKTORIJA ROBE I USLUGA KUPOVINSKE KOMISIJE ZA NABAVU može se dostaviti osobno, može se poslati preporučenom poštom na istu adresu.

 4. Ponuditelji dostavljaju svoje ponude na jedinične cijene ponude za stavke stavke. Kao rezultat ponude, ugovor o jediničnoj cijeni potpisuje se na ukupnoj cijeni koja se izračunava množenjem količine svake stavke robe i predloženih jediničnih cijena za te stavke.
  Na ovom natječaju natječaj će se dostaviti za cijeli rad.

 5. Ponuditelji moraju podnijeti jamčevinu za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.

 6. Rok valjanosti podnesenih ponuda je 60 (ŠESTOST) kalendarskih dana od datuma ponude.

 7. Ponuda se ne može podnijeti kao konzorcij.

Trenutni željeznički natječaji

Mon 09

Zaljevski promet

Raspon 9 @ 08: 00 - Raspon 11 @ 17: 00

Traži vijesti o željeznicama

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar