Najava natječaja: Poboljšanje i kompenzacija nagiba za različite kilometraže između postaja Narlı-Akçagöze

TRGOVAČKI DRŽAVNI ŽELJEZNICI
6.Bölge Uprava za izgradnju nekretnina-građevinski radovi-građevinski radovi
Odgovorna ponuda: Hasan Mutluay
Upravitelj dražbi Telefon: 03224575354
Upravitelj natječaja Faks: 03224592354
Datum objave: 14.08.2012 00: 00: 00
Ihale Tarihi:10.09.2012 00:00:00-14.00
Specifikacija Cijena: 150 TRY
Natječajni postupak: Građevinski radovi
Predmet natječaja: Građevinski radovi
Registracijski broj: 2012 / 105888
Mail: xnumxbolgeemlakveinsaat@gmail.co
POTREBNO OPLEMENJIVANJE I KOLO ŽELJEZNIČKE REKE
TCDD 6. REGIONALNA UPRAVA
Narlı-Akçagöze Postaje izgradnje nagiba i uređenja padina u različitim kilometrima između Km.11 + 270-38 + 230 bit će raspisan putem otvorenog natječaja u skladu s člankom 4734 Zakona o javnoj nabavi 19. Detaljnije informacije o natječaju navedene su u nastavku.
Registracijski broj: 2012 / 105888
1 uprave
a) Adresa: Kurtuluş Mahallesi Atatürk ulica 01240 SEYHAN / ADANA
b) Broj telefona i faksa: 3224575354 - 3225475807
c) Adresa e-pošte: 6bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) Internetsku adresu dokumentacije za nadmetanje možete pogledati na: https: //ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Građevinski radovi
a) Kvaliteta, vrsta i količina: Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini ponude mogu se dobiti iz administrativne specifikacije sadržane u dokumentaciji za nadmetanje sadržanoj u EKAP-u (Elektronska platforma za javnu nabavu).
b) Mjesto: Narlı-Akçagöze İst. Križ / Gaziantep
c) Datum početka: u roku od 10 dana od datuma potpisivanja ugovora
isporuka radnog mjesta će početi.
d) Trajanje rada: 150 (Sto pedeset) kalendarskih dana od isporuke mjesta.
3- Tender
a) Mjesto: TCDD 6. Dvorana za sastanke regionalne uprave (1. Kat)
b) Datum i vrijeme: 10.09.2012 - 14: 00
4. Uvjeti koji se moraju uzeti u natječaj i potrebni dokumenti i kriteriji koji se primjenjuju u ocjenjivanju sposobnosti:
4.1. Uvjeti sudjelovanja na natječaju:
4.1.1. Gospodarska i / ili industrijska komora ili Obrtnička komora ili odgovarajuća strukovna komora.
4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, potvrda o registraciji, registrirana u Trgovačkoj komori ili industriji, ili Obrtnička komora ili Gospodarska komora, koja je zabilježena u godini prve objave ili datuma natječaja,
4.1.1.2. U slučaju pravne osobe, dokument koji ukazuje da je pravna osoba registrirana u prostoriji od Gospodarske komore i / ili industrije,
4.1.2. Deklaracija o potpisu ili cirkularni potpis s naznakom da je ovlašten dati ponudu.
4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, izjavu ovjerene potpisom.
4.1.2.2. U slučaju da je pravna osoba, pokazuje posljednji status s naznakom osoba, članova ili osnivača pravne osobe i dužnosnika odgovornih za pravnu osobu u skladu s njegovim interesom, a ako u glasilu Registra nemaju sve te podatke, te ih prikazuju ili ih prikazuju. ovjereni potpis cirkulacije pravne osobnosti s dokumentima,
4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.4. Privremena jamstva definirana u Upravnoj specifikaciji.
Podugovaratelj se može voditi uz odobrenje uprave. Međutim, cijeli posao ne može se dati podizvođačima.
4.1.6 Ako dokument koji pravna osoba podnese da pokaže radno iskustvo pripada njegovom partneru koji ima više od polovice pravne osobe, nakon prvog datuma objave zadržat će ga trgovinski uredi u gospodarskoj komori ili ovlašteni revizor ili javni računovođa. i dokument kojim se navodi da je ovaj uvjet zadržan neprekidno u posljednjih godinu dana.
4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i financijsku kvalifikaciju i kriterije koje bi ti dokumenti trebali sadržavati:
Kriterije za ekonomsku i financijsku adekvatnost nije utvrdila Uprava.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke sposobnosti i kriterije koje ti dokumenti moraju nositi:
4.3.1. Dokumenti o radnom iskustvu:
Dokumenti koji ukazuju na radno iskustvo vezano uz rad koji je predmet tendera ili sličnih radova, ne manje od% 50 od obećane i predložene cijene u posljednjih petnaest godina,
4.3.2. Dokumenti o organizacijskoj strukturi i statusu osoblja:
a) Ključno tehničko osoblje nije potrebno.
b) Tehničko osoblje:
broj
pozicije
Profesionalni naziv
Profesionalne značajke
1
Nadzornik gradnje
Građevinski inženjer
Iskustvo 5 godina
1
Terenski inženjer
Inženjer istraživanja
Iskustvo 5 godina
1
Pomoćno osoblje
Građevinski tehničar
Iskustvo 3 godina
1
Pomoćno osoblje
Tehničar karte
Iskustvo 3 godina
Radovi će biti prihvaćeni kao slični radovi u ovom natječaju i inženjerski i arhitektonski odjeli koji će se smatrati ekvivalentnim sličnim radovima:
4.4.1. Radna mjesta koja se smatraju sličnim radom u ovom natječaju:
(A) XVIII Grupna terenska istraživanja uključena u Komunike o sličnim radnim grupama u građevinskim radovima smatraju se sličnim radom.
4.4.2. Inženjerski ili arhitektonski odjeli koji se smatraju ekvivalentnim sličnom radu:
Građevinarstvo
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu određivat će se na temelju cijene.
6. Na natječaju mogu sudjelovati samo domaći ponuditelji.
7. Pregled i kupnja dokumentacije za nadmetanje:
7.1. Natječajnu dokumentaciju možete pogledati na adresi uprave i TNCD 150 za 6 TRY (turska lira). Uprava za regionalnu imovinu i izgradnju (6. Kat 611 Number Room) može se kupiti od.
7.2. Ponuditelji su dužni kupiti natječajnu dokumentaciju ili je preuzeti putem e-potpisa putem EKAP-a.
8. TCDD 6 do ponuda, datuma i vremena na aukciji. Regionalna uprava za nekretnine i graditeljstvo (6. Kat 611 Number Room) može se dostaviti ručno ili poslati na istu adresu preporučenom poštom.
9. Ponude ponuditelja dostavljaju se u obliku cijene po jediničnoj ponudi na ukupnu cijenu koja se izračunava množenjem količine svake stavke s jediničnim cijenama ponuđenim za te stavke. Kao rezultat ponude, ugovor s jediničnom cijenom bit će potpisan s ponuditeljem.
Na ovom natječaju natječaj će se dostaviti za cijeli rad.
10. Ponuditelji moraju podnijeti jamčevinu za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.
11. Rok valjanosti ponuda je 90 (devedeset) kalendarskih dana od datuma ponude.
12. Ponuda se ne može podnijeti kao konzorcij.
13. Ostala pitanja:
Faktor granične vrijednosti koji se primjenjuje na dražbi (N): 1,20
Obveznice izvedbe će se uzimati na neodređeno vrijeme.
POTREBNO OPLEMENJIVANJE I KOLO ŽELJEZNIČKE REKE
TCDD 6. REGIONALNA UPRAVA
Narlı-Akçagöze Postaje izgradnje nagiba i uređenja padina u različitim kilometrima između Km.11 + 270-38 + 230 bit će raspisan putem otvorenog natječaja u skladu s člankom 4734 Zakona o javnoj nabavi 19. Detaljnije informacije o natječaju navedene su u nastavku.
Registracijski broj ponude
:
2012 / 105888
1 uprave
a) Adresa
:
Kurtulus Susjedstvo Atatürk ulica 01240 SEYHAN / ADANA
b) Broj telefona i faksa
:
3224575354 - 3225475807
c) Adresa e-pošte
:
xnumxbolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.t je
ç) Internetska adresa na kojoj se može vidjeti natječajna dokumentacija
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Građevinski radovi
a) Kvaliteta, vrsta i količina
:
Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini ponude mogu se naći u administrativnim specifikacijama sadržanim u dokumentaciji za nadmetanje u EKAP-u (Elektronska platforma za javnu nabavu).
b) Mjesto
:
Narlı-Akçagöze İst. Križ / Gaziantep
c) datum početka rada
:
U roku od 10 dana od datuma potpisivanja ugovora
isporuka radnog mjesta će početi.
d) Trajanje rada
:
150 (stotinu pedeset) kalendarskih dana od datuma isporuke.
3- Tender
a) Mjesto
:
TCDD 6. Dvorana za sastanke regionalne uprave (1. Kat)
b) Datum i vrijeme
:
10.09.2012 - 14: 00
4. Uvjeti koji se moraju uzeti u natječaj i potrebni dokumenti i kriteriji koji se primjenjuju u ocjenjivanju sposobnosti:
4.1. Uvjeti sudjelovanja na natječaju:
4.1.1. Gospodarska i / ili industrijska komora ili Obrtnička komora ili odgovarajuća strukovna komora.
4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, potvrda o registraciji, registrirana u Trgovačkoj komori ili industriji, ili Obrtnička komora ili Gospodarska komora, koja je zabilježena u godini prve objave ili datuma natječaja,
4.1.1.2. U slučaju pravne osobe, dokument koji ukazuje da je pravna osoba registrirana u prostoriji od Gospodarske komore i / ili industrije,
4.1.2. Deklaracija o potpisu ili cirkularni potpis s naznakom da je ovlašten dati ponudu.
4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, izjavu ovjerene potpisom.
4.1.2.2. U slučaju da je pravna osoba, pokazuje posljednji status s naznakom osoba, članova ili osnivača pravne osobe i dužnosnika odgovornih za pravnu osobu u skladu s njegovim interesom, a ako u glasilu Registra nemaju sve te podatke, te ih prikazuju ili ih prikazuju. ovjereni potpis cirkulacije pravne osobnosti s dokumentima,
4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.4. Privremena jamstva definirana u Upravnoj specifikaciji.
Podugovaratelj se može voditi uz odobrenje uprave. Međutim, cijeli posao ne može se dati podizvođačima.
4.1.6 Ako dokument koji pravna osoba podnese da pokaže radno iskustvo pripada njegovom partneru koji ima više od polovice pravne osobe, nakon prvog datuma objave zadržat će ga trgovinski uredi u gospodarskoj komori ili ovlašteni revizor ili javni računovođa. i dokument kojim se navodi da je ovaj uvjet zadržan neprekidno u posljednjih godinu dana.
4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i financijsku kvalifikaciju i kriterije koje bi ti dokumenti trebali sadržavati:
Kriterije za ekonomsku i financijsku adekvatnost nije utvrdila Uprava.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke sposobnosti i kriterije koje ti dokumenti moraju nositi:
4.3.1. Dokumenti o radnom iskustvu:
Dokumenti koji ukazuju na radno iskustvo vezano uz rad koji je predmet tendera ili sličnih radova, ne manje od% 50 od obećane i predložene cijene u posljednjih petnaest godina,
4.3.2. Dokumenti o organizacijskoj strukturi i statusu osoblja:
a) Ključno tehničko osoblje nije potrebno.
b) Tehničko osoblje:
broj
pozicije
Profesionalni naziv
Profesionalne značajke
1
Nadzornik gradnje
Građevinski inženjer
Iskustvo 5 godina
1
Terenski inženjer
Inženjer istraživanja
Iskustvo 5 godina
1
Pomoćno osoblje
Građevinski tehničar
Iskustvo 3 godina
1
Pomoćno osoblje
Tehničar karte
Iskustvo 3 godina
Radovi će biti prihvaćeni kao slični radovi u ovom natječaju i inženjerski i arhitektonski odjeli koji će se smatrati ekvivalentnim sličnim radovima:
4.4.1. Radna mjesta koja se smatraju sličnim radom u ovom natječaju:
(A) XVIII Grupna terenska istraživanja uključena u Komunike o sličnim radnim grupama u građevinskim radovima smatraju se sličnim radom.
4.4.2. Inženjerski ili arhitektonski odjeli koji se smatraju ekvivalentnim sličnom radu:
Građevinarstvo
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu određivat će se na temelju cijene.
6. Na natječaju mogu sudjelovati samo domaći ponuditelji.
7. Pregled i kupnja dokumentacije za nadmetanje:
7.1. Natječajnu dokumentaciju možete pogledati na adresi uprave i TNCD 150 za 6 TRY (turska lira). Uprava za regionalnu imovinu i izgradnju (6. Kat 611 Number Room) može se kupiti od.
7.2. Ponuditelji su dužni kupiti natječajnu dokumentaciju ili je preuzeti putem e-potpisa putem EKAP-a.
8. TCDD 6 do ponuda, datuma i vremena na aukciji. Regionalna uprava za nekretnine i graditeljstvo (6. Kat 611 Number Room) može se dostaviti ručno ili poslati na istu adresu preporučenom poštom.
9. Ponude ponuditelja dostavljaju se u obliku cijene po jediničnoj ponudi na ukupnu cijenu koja se izračunava množenjem količine svake stavke s jediničnim cijenama ponuđenim za te stavke. Kao rezultat ponude, ugovor s jediničnom cijenom bit će potpisan s ponuditeljem.
Na ovom natječaju natječaj će se dostaviti za cijeli rad.
10. Ponuditelji moraju podnijeti jamčevinu za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.
11. Rok valjanosti ponuda je 90 (devedeset) kalendarskih dana od datuma ponude.
12. Ponuda se ne može podnijeti kao konzorcij.
13. Ostala pitanja:
Faktor granične vrijednosti koji se primjenjuje na dražbi (N): 1,20
Obveznice izvedbe će se uzimati na neodređeno vrijeme.

Trenutni željeznički natječaji

Mon 09

Zaljevski promet

Raspon 9 @ 08: 00 - Raspon 11 @ 17: 00

Traži vijesti o željeznicama

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar